• slideshow
GIỚI THIỆU CHUNG
Tầm Nhìn - Sứ Mệnh
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
CHÍNH SÁCH KINH DOANH

 

SAKURA thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao tay nghề, kiến thức về nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng máy móc, trang thiết bị, hóa chất, an toàn lao động, Kỹ năng giao tiếp văn hóa dịch vụ khách hàng….. cho nhân viên để nâng cao tay nghề cũng như phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm.

 

Công ty Nhựa Sakura

Công ty Nhựa Sakura

Công ty Nhựa Sakura