• slideshow
KỸ THUẬT & THIẾT KẾ
SẢN XUẤT KHUÔN
DÂY CHUYỀN LẮP RÁP KHUÔN
KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN
ÉP NHỰA
CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ

 

Ép nhựa

Giai đoạn cuối cùng là ép nhựa cho ra sản phẩm

 

 

INJECTION

INJECTION

INJECTION