• slideshow
QUY TRÌNH SẢN XUẤT
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
AN TOÀN LAO ĐỘNG
KHÁCH HÀNG


Sản xuất khuôn


Hệ thống máy phay tốc độ cao Makino tạo ra những bộ phận khuôn chất lượng cao, đồng thời chúng tôi không ngừng kiểm tra gắt gao quá trình tạo ra sản phẩm. Trong môi trường kiểm soát nhiệt độ, thông qua những máy móc và kỹ thuật sản xuất mới, với các bản điều khiển trực tuyến, chúng tôi chế tạo được các khuôn có chi tiết khó nhất.

 

Dây chuyền lắp ráp khuôn


Hệ thống lắp ráp khuôn hiện đại tạo ra các bộ khuôn hoàn chỉnh và được xem xét kĩ lưỡng trước khi giao cho bộ phận kiểm tra.

 

Kiểm tra và xác nhận


Chất lượng sản phẩm được bảo đảm nhờ qui trình sản xuất và kiểm tra chi tiết từng bước. Từ giai đoạn thiết kế đến giai đoạn sản xuất đều được giám sát bởi các kỹ sư chịu trách nhiệm về dự án.


Ép nhựa


Giai đoạn cuối cùng là ép nhựa cho ra sản phẩm

Công ty Nhựa Sakura

Công ty Nhựa Sakura

Công ty Nhựa Sakura