• slideshow
QUY TRÌNH SẢN XUẤT
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
AN TOÀN LAO ĐỘNG
KHÁCH HÀNG

 

Chất lượng sản phẩm được bảo đảm nhờ qui trình sản xuất và kiểm tra chi tiết từng bước. Từ giai đoạn thiết kế đến giai đoạn sản xuất đều được giám sát bởi các kỹ sư chịu trách nhiệm về dự án.

 

 

Chất lượng sản phẩm là điều kiện tiên quyết để công ty tiếp tục thành công trong ngành sản xuất khuôn chính xác.

 

 

 

 

Từ khi thành lập công ty đã luôn chú trọng trong việc áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485.

 

                   

Công ty Nhựa Sakura

Công ty Nhựa Sakura

Công ty Nhựa Sakura